การสัมมนาถอดบทเรียนการให้คำปรึกษาแนะนำจากการปฏิบัติงานในโครงการปี 2563

การสัมมนาถอดบทเรียนการให้คำปรึกษาแนะนำจากการปฏิบัติงานในโครงการปี 2563
โดยอาจารย์สิทธิชัย เหลืองเรืองโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต
การสัมมนาถอดบทเรียนการให้คำปรึกษาแนะนำจากการปฏิบัติงานในโครงการปี 2563
โดยอาจารย์สิทธิชัย เหลืองเรืองโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมล้านนา ออเรียนทัล จังหวัดเชียงใหม่