ผู้ประกอบการต้นแบบ SME 4.0 ปี 2564

1.บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


                                                           

2.บริษัท ลีฟวิ่งโฮมเฟอร์นิเจอร์มอลล์ จำกัด


                                        

3.ร้านอาหารกาเฟเวียด4.Little box hotel5.วิสาหกิจชุมชนอดุลย์ลูกหยี6.วรรณภาการค้า7.หจก.ศิริพงษ์เกียรติรุ่งเรือง8.ไส้อั่วสบันงา9.ร้านอาหารเรือนไม้แก่น 10.คิง คอฟฟี่ (King Koffee)11.หจก. 4 เฮงฟูดส์12.บริษัท รักงานพิมพ์ จำกัด