ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Coach ปี 2565
Boundaryless Improvement "พัฒนาไม่หยุดยั้งไร้ขีดจำกัด"

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Coach ภายใต้กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ประจำปี 2565 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นธุรกิจทุกประเภท
ภาคการผลิต 
ภาคการค้า 
ภาคการบริการ
2.รูปแบบธุรกิจทุกประเภท
เจ้าของคนเดียว 
วิสาหกิจชุมชน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บริษัทจำกัด
3.มีการจดทะเบียน หรือ ขึ้นทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางราชการ
4.อายุการทำธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และขณะนี้ยังดำเนินธุรกิจอยู่
4.มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป
5.ไม่จำกัดผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Train the Coach มาแล้ว
6.สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ เช่น Line Facebook ได้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 มิ.ย. 2565
ลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
โทร. 062-646-8686 (คุณรัชดา)
โทร. 092-224-5633 (คุณชนัญชิดา)