กิจกรรมสัมมนา 5 หลักสูตร

ครั้งที่ 1 :  วันที่ 30 มิ.ย. 2565
หัวข้อบรรยาย การลดต้นทุนที่สามารถทำได้ทันทีสำหรับ SME
โดย อ.สิทธิชัย เหลืองเรืองโรจน์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity 
จากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


 
ครั้งที่ 2
: วันที่ 4 ก.ค. 2565
หัวข้อบรรยาย การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นข้อได้เปรียบใน เรื่องการเงินและบัญชี โดย อ.อรณีย์  รัตนคงสวัสดิ์
ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี 
จากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมัครร่วมกิจกรรม คลิก :   https://bit.ly/3xGL2oA
หรือสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนครั้งที่ 3 : วันที่ 6 ก.ค. 2565
หัวข้อบรรยาย ขายให้ได้ ขายให้เป็น SME ต้องทำอย่างไร 
โดย อาจารย์จักรกฤษณ์ ธนวิรุฬห์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมัครร่วมกิจกรรม คลิก : 
 https://bit.ly/3bdb6QB
หรือสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนครั้งที่ 4 : วันที่ 8 ก.ค. 2565
หัวข้อบรรยาย การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจ
โดย อาจารย์พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ และ
ประธานคณะผู้บริหารการให้คำปรึกษาแนะนำด้าน Service Business
บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
สมัครร่วมกิจกรรม คลิก : 
 https://bit.ly/3xBB5c4
หรือสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน


ครั้งที่ 5 : วันที่ 11 ก.ค. 2565
หัวข้อบรรยาย การใช้ระบบออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ให้ SME
โดย อาจารย์ภูวนัย วรรณสอน
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจออนไลน์ และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัพบีน จำกัด
สมัครร่วมกิจกรรม คลิก : 
 https://bit.ly/3y6s0cK
หรือสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน